Không biết nhân chứng miêu tả nhân vật như thế nào chỉ giữ lại đúng những chi tiết nhìn rõ nhất như kiểu tóc và quần áo,còn lại mắt, mũi, miệng toàn ở đâu. Có lẽ bí quá nên các họa sĩ phác lại luôn chân dung nhân chứng chăng?

Nhiều lúc chi tiết thêm thắt quá đáng, nhiều khi lại như trẻ tiểu học mới tập vẽ vậy.

 Các mỹ nam, mỹ nữ cổ trang này nhìn thấy ảnh “truy nã” của mình chắc cũng chẳng nhận ra mình nữa.

Thời công nghệ vẫn là sô 0 này thì những bức tranh chân dung đúng là “của quý” mà nhân vật chính nào cũng phải có một cái, dù cho một bên quá “ảo” còn một bên thì “dìm” điên đảo.

Theo we25.vn